Cổ phiếu khuyến nghị (BETA)

Danh mục đầu tư

Ghi chú:

  • Màu xanh: Khuyến nghị mới/Còn mua được
  • Màu đỏ: Chốt lời/Hạ tỷ trọng/Cắt lỗ (Nguyên tắc cắt lỗ: Tự động cắt khi lỗ -5%)

Khuyến cáo sử dụng

Tất cả những thông tin trong khuyến nghị đã được xem xét cẩn trọng, dựa trên những thông tin của các công ty đáng tin cậy. Tuy nhiên chuyên viên không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong các khuyến nghị. Các quan điểm, nhận định, đánh giá này là quan điểm của cá nhân, không đại diện cho bất kỳ công ty nào. Danh mục chỉ nhằm cung cấp thông tin. Người đọc chỉ nên sử dụng danh mục này này như một nguồn thông tin tham khảo. Cảm ơn quý nhà đầu tư xem tin trước khi quyết định đầu tư. Trân trọng.


Hiệu quả khuyến nghị đã đóng